C# Koşul İfadeleri if else

Kullanıcıdan alınan sayıları çift mi? yoksa tek mi? Şeklinde kontrol eden program.

Öncelikle if else yapısının mantığını bildiğinizi varsayarak,

if(Koşul){

Koşul sağlanırsa işlenecek kod.

}else{

İf parantezindeki koşul sağlanmazsa else parantezi işlenir.

}

Koşul sağlandığında if içerisindeki kodu işler ve else ye bakmaz.

Eğer if parantezindeki koşul sağlanmazsa else parantezindeki kodlar işlenir.

 static void Main(string[] args)
    {
      int s;
      Console.WriteLine("Sayiyi giriniz: ");
      s = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      if (s%2==0)
      {
         Console.WriteLine("Sayi Cift ");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Sayi Tek ");
      }
    }

Öncelikle kullanıcıdan alınacak sayı olduğu için “int s;”  şeklinde bir değişken oluşturduk.Ardından “Console.WriteLine” komutu ile kullanıcıdan sayıyı istedik.Sonrasında s değişkenini string aldığımızda işlem yapabilmemiz için bu değişkeni int e çevirmemiz gerekir.

s = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

s = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

s = Int.Parse(Console.ReadLine());

Gibi farklı şekillerde integer a çevirme imkanımız mevcut.

Akabinde girilen sayının önceki konumuzda anlatıldığı üzere mod unu alıyoruz.

Alınan modun kalanı 0 ise sayı çift 1 ise sayı tektir.

adalramazan

Yorum Yap