C# Formlar Arası Geçiş

C#’da bir formdan diğerine geçiş nasıl yapılır. Öncelikle isim uzayından Add diyerek yeniş bir form ekliyoruz ve ismini de Form2 yapıyoruz daha sonra birinci formumuza geliyoruz ve değiştir adından bir...

C# Do While döngüsü

Do while döngüsünde ilk olarak Do kod  blogu içerisinde bulunan kodları çalıştırır sonrasında While blogu içerisinde bulunan koşula bakar  yani program koşul sağlanmasa bile  en az bir kere çalışır. Do while...

C# Kullanıcıdan Veri Alma- Veri Okuma

Kullanıcıdan console ekranından bir veri alarak bu veriyi’de kullanarak ekrana tekrar yazdırmak için Console.ReadLine() komutunu kullanacağız. Kullanıcıdan adını girmesini isteyerek kullanıcının adını...

Kategori - C#