C# Formlar Arası Geçiş

C#’da bir formdan diğerine geçiş nasıl yapılır. Öncelikle isim uzayından Add diyerek yeniş bir form ekliyoruz ve ismini de Form2 yapıyoruz daha sonra birinci formumuza geliyoruz ve değiştir adından bir...

C# Do While döngüsü

Do while döngüsünde ilk olarak Do kod  blogu içerisinde bulunan kodları çalıştırır sonrasında While blogu içerisinde bulunan koşula bakar  yani program koşul sağlanmasa bile  en az bir kere çalışır. Do while...

C# Kullanıcıdan Veri Alma- Veri Okuma

Kullanıcıdan console ekranından bir veri alarak bu veriyi’de kullanarak ekrana tekrar yazdırmak için Console.ReadLine() komutunu kullanacağız. Kullanıcıdan adını girmesini isteyerek kullanıcının adını...

Kategori - C#

C# Formlar Arası Geçiş

C#’da bir formdan diğerine geçiş nasıl yapılır. Öncelikle isim uzayından Add diyerek yeniş bir form ekliyoruz ve ismini de Form2 yapıyoruz daha sonra birinci formumuza geliyoruz ve değiştir adından bir buton...

C# Do While döngüsü

Do while döngüsünde ilk olarak Do kod  blogu içerisinde bulunan kodları çalıştırır sonrasında While blogu içerisinde bulunan koşula bakar  yani program koşul sağlanmasa bile  en az bir kere çalışır. Do while döngüsü pek...

C# Kullanıcıdan Veri Alma- Veri Okuma

Kullanıcıdan console ekranından bir veri alarak bu veriyi’de kullanarak ekrana tekrar yazdırmak için Console.ReadLine() komutunu kullanacağız. Kullanıcıdan adını girmesini isteyerek kullanıcının adını bir string...

Merhaba C#

Tüm programlama derslerinde ilk olarak yazılan merhaba dünya programını yazarak c# console ekranında bir merhaba dünya yazısı yazdıracağız. Ekrana yazdırmak için Console.Write(); komutunu kullanıyoruz ancak bu komut...

C# Dört İşlem

Kullanıcıdan iki sayı alarak bu iki sayı ile dört farklı işlem yaptırarak sonuçlarını ekrana yazdırmaya çalışacağız. Bunun için int tipinde iki farklı değişken tanımlıyoruz. s1 ve s2 olarak daha sonra bu sayıları...

C# Üçgen Alanı Hesaplama

C# ile kullanıcıdan taban ve yükseklik değerlerini alarak alttaki formül yardımı ile üçgenin alanını hesaplayarak ekrana yazdıran bir program yazacağız. Bunun için taban ve yükseklik isminde int tipinde iki değişken...

C# Not Sistemi Uygulaması

Yüksek öğretimde not sistemi bildiğiniz üzere lise ve ilk okullardan  farklıdır, ve bir dersten vize ve final olmak üzere iki adet not hesaplanır Hesaplama mantığı ise vize ve final notları ağırlık oranı ile çarpılır ve...

C# Koşul İfadeleri if else

Kullanıcıdan alınan sayıları çift mi? yoksa tek mi? Şeklinde kontrol eden program. Öncelikle if else yapısının mantığını bildiğinizi varsayarak, if(Koşul){ Koşul sağlanırsa işlenecek kod. }else{ İf parantezindeki koşul...

C# Koşul İfadeleri switch case

Switch Case nedir ? Birden fazla şartlı işlemlerde kullanılan  çok durumlu dallanma yapısıdır . Mantık olarak İf Else yapısına benzemektedir, if else ile yaptığımız tüm uygulamaları Switch case ile de yapabiliyoruz ...

C# Mod Alma Uygulaması

Bir sayının mod’unu nasıl alırız? C# ile girilen sayının mod’unu nasıl alacağımızı öğreneceğiz. Mod Alma Nedir? Bir sayının diğer bir sayıya bölümünde kalan değere mod alma işlemi diyoruz, Mod alırken %...