Okunası

Medya Planlama Uzmanı

Dijital Medya Planlama; bir marka veya kurumun dijital mecralardaki tüm aktivitelerinin yönetilmesi ve planlanmasıdır. Marka veya kurumun ulaşmak istediği hedef kitlesine uygun yayın modelleri planlayarak kurumun dijital ortamdaki tüm stratejilerini oluşturan kişi ise medya planlama uzmanıdır.

Medya Planlama Uzmanının hedef kitleye ulaşmak üzere medyanın ne şekilde kullanılması gerektiğini belirleme süreci bir plan üzerinde toplanır ve bu plana Medya Planı diyebiliriz. Bu plan oluşturulurken ilk adım reklam amaçları ve pazarlama stratejileri planlanır ardından bu hedeflere ulaşmak için en uygun medya kanalları seçilir.

Java

Diğer koleksiyon arayüzlerinden farklı olarak değerleri belli bir anahtar değere göre saklar...

Set arayüzünün kullanımı List arayüzü ile aynıdır, ikisini ayıran en büyük fark, List arayüzü ile...