Java Map Arayüzü

Diğer koleksiyon arayüzlerinden farklı olarak değerleri belli bir anahtar değere göre saklar. İçindeki her elemanın tekrar edilmeyen, kendisine özel bir anahtarı mevcuttur. Bu yönüyle diğer arayüzlerinden...

Java Queue Arayüzü

The Queue arayüzü FIFO(First In First Out) mantığı ile çalışır. Yani içindeki elemanlar yerleştirilirken ilk sırada yerleşen eleman dizinin ilk elemanı olarak kabul edilir. Queue arayüzünden türeyen sınıflar...

Java Set Arayüzü

Set arayüzünün kullanımı List arayüzü ile aynıdır, ikisini ayıran en büyük fark, List arayüzü ile aynı elemanlar dizinin içerisinde tutulabilirken Set arayüzü tekrarlı elemanları tutmaya izin vermez. Set...

Kategori - Java