Java Map Arayüzü

Diğer koleksiyon arayüzlerinden farklı olarak değerleri belli bir anahtar değere göre saklar. İçindeki her elemanın tekrar edilmeyen, kendisine özel bir anahtarı mevcuttur. Bu yönüyle diğer arayüzlerinden...

Java Queue Arayüzü

The Queue arayüzü FIFO(First In First Out) mantığı ile çalışır. Yani içindeki elemanlar yerleştirilirken ilk sırada yerleşen eleman dizinin ilk elemanı olarak kabul edilir. Queue arayüzünden türeyen sınıflar...

Java Set Arayüzü

Set arayüzünün kullanımı List arayüzü ile aynıdır, ikisini ayıran en büyük fark, List arayüzü ile aynı elemanlar dizinin içerisinde tutulabilirken Set arayüzü tekrarlı elemanları tutmaya izin vermez. Set...

Kategori - Java

Java Map Arayüzü

Diğer koleksiyon arayüzlerinden farklı olarak değerleri belli bir anahtar değere göre saklar. İçindeki her elemanın tekrar edilmeyen, kendisine özel bir anahtarı mevcuttur. Bu yönüyle diğer arayüzlerinden ayrılır. Entry...

Java Queue Arayüzü

The Queue arayüzü FIFO(First In First Out) mantığı ile çalışır. Yani içindeki elemanlar yerleştirilirken ilk sırada yerleşen eleman dizinin ilk elemanı olarak kabul edilir. Queue arayüzünden türeyen sınıflar ve...

Java Set Arayüzü

Set arayüzünün kullanımı List arayüzü ile aynıdır, ikisini ayıran en büyük fark, List arayüzü ile aynı elemanlar dizinin içerisinde tutulabilirken Set arayüzü tekrarlı elemanları tutmaya izin vermez. Set arayüzünden...

Java List Arayüzünden Türeyen Sınıflar

ArrayList LinkedList Vector Stack Genel olarak benzer yapılardır, hepsi içlerine yerleştirilen nesneleri tutar, ekler, siler veya güncelleyebilir ancak bunları yaparken kullandıkları algoritmalar açısından farklılıkları...

Java List ve ListIterator Arayüzü

   List Arayüzü List Interface Collection arayüzünün alt arayüzüdür. Elemanları eklemek ve silmek için indis tabanlı bir işleyiş söz konusudur.    Java ListIterator Arayüzü ListIterator arayüzü elemanlara baştan sona...

Java Generic & Non-Generic Metotlar

Kolleksiyonlardan nesne üretirken generic ve non-generic yöntemleri kullanabiliriz. Non-Generic: ArrayList al=new ArrayList(); Generic: ArrayList<String> al=new ArrayList<String>(); Generic olmayan yöntemde...

Java Nested Classes (İçiçe Sınıflar)

Java içiçe (nested) sınıf kullanımını destekler. İçiçe sınıflar bir sınıfın süslü parantezi kapanmadan diğer bir sınıfın yazılmasıyla başlar yani içerdeki sınıfın süslü parantezleri dıştaki sınıfın süslü parantezleri...

Java List Iterator nedir ve kullanımı

Öneri Yazı: Medya Planlama Uzmanı Ne İş Yapar? Java list iteratör collection elemanlarımızın arasında gezinmemize yarar. En önemli özelliklerinden biride collection elemanlarını remove edebilmesidir yani belirtilen...

Java Thread (Aynı anda çoklu işlem)

Thear; aynı anda birden fazla iş yapmak yani aynı anda 2 metod çalıştırmak diyebiliriz ik farklı metodladi işleri metodların sırasına bakmadan çalıştırır. //Thread oluşturma Theread iscik = new Theread(); //Mesela Th2...