C# Koşul İfadeleri switch case

Switch Case nedir ?

Birden fazla şartlı işlemlerde kullanılan  çok durumlu dallanma yapısıdır . Mantık olarak İf Else yapısına benzemektedir, if else ile yaptığımız tüm uygulamaları Switch case ile de yapabiliyoruz . Switch case yapısının çalışma mantığı  switch e gönderilen değerle eşleşen bir case ifadesi bulunursa kod bloğunu çalıştırır  ve kod bloğunun içerisindeki işlemleri yapar , eğer gönderilen değer hiçbir case ifadesini karşılamıyor ise default kod  bloğu içerisindeki kodları çalıstırır unutulmaması gereken önemli noktalardan biri ise her case bloğunun sonuna Break komutunun yazılmasıdır , Bunun nedeni ise  switch  e gönderilen değeri case yapısında bulduktan sonra diger case bloglarını kontrol etmemesıdir,aynı zamanda bu programın daha hızlı calısmasına da katkıda bulunur şimdi switch case ile bir örnek yapalim.

   //yazilimderslerim.com
      int say;
      Console.Write("bir ile yedi arasinda sayi giriniz ");
      say = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

     
      switch (say)
      {
        case 1 :
          Console.Write("pazartesi");
          break;
        case 2:
          Console.Write("sali");
          break;
        case 3:
          Console.Write("carsamba");
          break;
        case 4:
          Console.Write("persembe");
          break;
        case 5:
          Console.Write("cuma");
          break;
        case 6:
          Console.Write("cumartesi");
          break;
        case 7:
          Console.Write("pazar");
          break;
          
          
          
            
        default:
          Console.Write("1 ile 7 arasinda sayi giriniz !!!");
          break;
      }
      Console.ReadKey();

bu örnekte kullanıcıdan bir ile yedi arasında sayı girilmesi istenmiştir , Burada ilk olarak int tipinde say adında bir değişken tanımladık ve bu değişkeni kullanıcıdan aldık daha sonrasında  ToInt16 ya çevirdik ,sonra switch yapısını kuruyoruz ve sırasıyla haftanın yedi gününü yazıyoruz ve her case blogunun sonuna break komutunu koyuyoruz . son olarak da default kod blogunun içerisine bir ile yedi sayısı haricinde bir sayı girilirse uyarı mesajı vermesini sağlıyoruz . En çok hata yapılan kısım burada case lerden sonra noktalı virgül değil ‘;’ iki nokta üst üste ‘:’ sembolünün kullanılmasıdır.

c#-switch-case

adalramazan

Yorum Yap