Belirtilen aralıklarda sayıları artırarak yazan metod

Kullanıcıdan bir başlangıç ve birde bitiş değeri alarak bu değer arasındaki sayıları 2 şer basamak artırarak yazdıran bir program yazacağız. Kullanıcı örneğin 14 ve 54 değerlerini girdiğinde 14 16 18…...

Dizinin içinde kaç tane tek ve çift sayı olduğunu ve dizinin toplamını döndüren metodlar

C++ dilinde bir dizi oluşturacağız ve bu dizinin içine sayılar atayacağız atadığımız sayılardan kaç tanesi tek kaç tanesi çift dizinin toplam değerini ekrana yazdıran bir program yazacağız. Her işlemi yapacak...

Kullanıcının klavyeden girdiği ismi tersten yazan programı

C++ da klavyeden yani kullanıcıdan aldığımız kelimeyi tersten yazan bir proje oluşturacağız. Kullanıcı “adal” ismini girdiğinde çıktı olarak ekrana “lada” yazdıran bir program yazacağız...

Kategori - C++