C# Do While döngüsü

Do while döngüsünde ilk olarak Do kod  blogu içerisinde bulunan kodları çalıştırır sonrasında While blogu içerisinde bulunan koşula bakar  yani program koşul sağlanmasa bile  en az bir kere çalışır. Do while döngüsü pek yaygın olmasa da bazı durumlarda kullanmamızı gerektirir.

Do While döngüsüyle küçük bir örnek yapalım

 //yazilimderslerim.com
static void Main(string[] args)
    {
      int a = 0;
      do
      {
        a++;
        Console.WriteLine("a : " + a);

      } while (a<5);
      Console.ReadKey();
    }

Burada ilk olarak int veri tipinde a diye bir değişkenimiz var , daha sonrasında burada do blogu içerisinde  a’yi birer birer arttırılacağını ve daha sonrasında ekrana yazdırma işlemini yapıyoruz While kod blogumuz içerisine de koşulumuzu yaziyoruz a küçük ise 5 den diyoruz daha sonrasında program çıktısını görmek için  console.readkey yazarak programı durduruyoruz .

c#-while-dongusu

adalramazan

Yorum Yap