C# Not Sistemi Uygulaması

Yüksek öğretimde not sistemi bildiğiniz üzere lise ve ilk okullardan  farklıdır, ve bir dersten vize ve final olmak üzere iki adet not hesaplanır

Hesaplama mantığı ise vize ve final notları ağırlık oranı ile çarpılır ve çarpımların sonucu toplanır.

Şimdi ise vize final ortalama hesaplama işlemini kod’a dökelim.

    static void Main(string[] args)
    {


      double Not;
      int vize, final;
      Console.WriteLine("vize notunu giriniz ");
      vize = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("finalnotunu giriniz ");
      final = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Not = ((vize * 0.4) + (final * 0.6));

      if (Not == 0)
      {
        Console.WriteLine("yuhh");
      }

      else if (Not >= 20 && Not <= 40)
      {
        Console.WriteLine("zayif");
      }
      else if (Not > 40 && Not <= 60)
      {
        Console.WriteLine("orta");
      }
      else if (Not > 60 && Not <= 80)
      {
        Console.WriteLine("İYi");

      }
      else if (Not > 80 && Not <= 100)
      {
        Console.WriteLine("Cok iyi");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("sifila yuz arası sayi gir");
      }
      Console.ReadKey();
    }

Burada öncelikle double Not adında bir değişken tanımladık bu değişkende hesapladığımız ortalamanın sonucunu tutacağız ,daha sonrasında kullanıcıdan vize ve final notunu tutacağımız değişkenleri İnt veri tipinde tanımlıyoruz.Kullanıcıdan vize ve final notunu istiyoruz ve String olarak  aldığımız değerleri int veri tipine ToInt16 çeviriyoruz ve ortalama hesaplama işlemine geçiyoruz

Not = ((vize * 0.4) + (final * 0.6));

bu şekilde bir işlem yapıyoruz vize notunu 0.4 ile çarparak %40 final notunu ise 0.6 ile çarparak %60 ını alıyoruz hesaplama işlemimiz bu kadar daha sonrasında hesapladığımız ortalamanın harf karşılığını program sonucunda vermesi için bir  karar yapısı kuruyoruz ( İf / Else )

c#-not-sistemi

programımız bu kadar bol kodlu günler .

adalramazan

Yorum Yap