C# Kullanıcıdan Veri Alma- Veri Okuma

Kullanıcıdan console ekranından bir veri alarak bu veriyi’de kullanarak ekrana tekrar yazdırmak için Console.ReadLine() komutunu kullanacağız.

Kullanıcıdan adını girmesini isteyerek kullanıcının adını bir string değişkenine atayarak ekrana Merhaba + İsim şeklinde yazdırmayı deneyeceğiz.

Bunun için ad isimli string tipinde bir değişken oluşturuyoruz ve daha sonra kullanıcının girdiği değeri bu değişkene atayarak Console.Write() yardımı ile ekranda kullanıcıyı selamlıyoruz.

static void Main(string[] args)
    {
      string ad;
      Console.Write("Adınızı Giriniz: ");
      ad = Console.ReadLine();

      Console.Write("Merhaba: " + ad);
      Console.ReadKey();      
    }

c#-veri-girisi

adalramazan

Yorum Yap