Bootstrap Page Header

Page Header sayfa başlığı oluşturmak için kullanılır. Section divi gibi düşünülebilir. .page-header classı başlığın altına yatay çizgi ekler. Şekil *.5: .page-header classının kullanımı <div class="page...

Boostrap Images

Yuvarlatılmış Köşeler (Rounded Corners) Resimlere rounded corners özelliği kazandırmak için bootstrapta .img-rounded classı  kullanılır.   Şekil *.1: Rounded corners classının kullanımı <img...

Bootstrap Responsive Images

Responsive Imagelar(Resimler) otomatik olarak ekran boyutuna göre ayarlanır. Mesela,Resimi ne boyutta yüklerseniz yükleyin responsive image sayesinde resminiz sayfanın çözünürlüğüne göre boyutlanır...

Kategori - Bootstrap