Bootstrap Page Header

Page Header sayfa başlığı oluşturmak için kullanılır. Section divi gibi düşünülebilir. .page-header classı başlığın altına yatay çizgi ekler. Şekil *.5: .page-header classının kullanımı <div class="page...

Boostrap Images

Yuvarlatılmış Köşeler (Rounded Corners) Resimlere rounded corners özelliği kazandırmak için bootstrapta .img-rounded classı  kullanılır.   Şekil *.1: Rounded corners classının kullanımı <img...

Bootstrap Responsive Images

Responsive Imagelar(Resimler) otomatik olarak ekran boyutuna göre ayarlanır. Mesela,Resimi ne boyutta yüklerseniz yükleyin responsive image sayesinde resminiz sayfanın çözünürlüğüne göre boyutlanır...

Kategori - Bootstrap

Bootstrap Page Header

Page Header sayfa başlığı oluşturmak için kullanılır. Section divi gibi düşünülebilir. .page-header classı başlığın altına yatay çizgi ekler. Şekil *.5: .page-header classının kullanımı <div class="page-header">...

Boostrap Images

Yuvarlatılmış Köşeler (Rounded Corners) Resimlere rounded corners özelliği kazandırmak için bootstrapta .img-rounded classı  kullanılır.   Şekil *.1: Rounded corners classının kullanımı <img src="cinqueterre...

Bootstrap Responsive Images

Responsive Imagelar(Resimler) otomatik olarak ekran boyutuna göre ayarlanır. Mesela,Resimi ne boyutta yüklerseniz yükleyin responsive image sayesinde resminiz sayfanın çözünürlüğüne göre boyutlanır. Bootstrapta...

Bootstrap Image Gallery

Bootstrap grid sistemi ve .thumbnail classı kullanarak image gallery oluşturulabilir. Şekil *.1: 3 sütunlu grid sistemi ve thumnail ile oluşturulan Image Gallery örneği <div class="row"> <div class="col-md...

Bootstrap Jumbotron

.jumbotron classı bazı özel içerikler veya bilgileri kullanıcı dikkatini çekecek şekilde sunmak için büyük bir kutu oluşturur. Varsayılan da jumbotron köşeleri yuvarlatılmış büyük gri bir kutu olarak görüntülenir.  Aynı...

Bootstrap Wells

.well classı  gri arka plana sahip , belirli bir padding değerine sahip köşeleri yuvarlatılmış  bir element oluşturur. Daha küçük boyutlarda well oluşturmak için .well-sm classı daha büyük için .well-lg classı...

Bootstrap Alerts (Uyarılar)

Bootstrap önceden tanımlanmış uyarı iletileri oluşturmak için kolay bir yol sunar. Alertler .alert classı ile oluşturulur ve ardından 4 içeriğe uygun class tanımlanır. Başarılı durumlar için .alert-success classı...

Bootstrap Buttons

Bootstrap 7 tane buton sitili sunar. Bu sitilleri elde etmek için kullanılan class lar aşağıdaki tabloda görülmektedir. Button classları kullanılırken ilk olarak temel .btn classı kullanılmalıdır. Şekil *.1: Bootstrap...

Bootstrap Grup Buttonlar

Bootstrap Şekil *.9’ ta görüldüğü gibi  tek satırda button dizisi yani button grubu oluşturmaya olanak sağlar. Bu işlem için buttonları kapsayan bir <div> elementine .btn-group classı uygulanır. Şekil *.1:...