C# Dört İşlem

Kullanıcıdan iki sayı alarak bu iki sayı ile dört farklı işlem yaptırarak sonuçlarını ekrana yazdırmaya çalışacağız.

Bunun için int tipinde iki farklı değişken tanımlıyoruz. s1 ve s2 olarak daha sonra bu sayıları kullanın girmesini istiyoruz, kullanıcı sayıları girdikten sonra iki farklı değişkene atadığımız sayılarla sıra ile toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini yaptırıyoruz ve bunların sonuçlarını ekrana yazdırıyoruz.

static void Main(string[] args)
    {
      int s1, s2;

      Console.Write("1. Sayıyı Giriniz: ");
      s1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      Console.Write("2. Sayıyı Giriniz: ");
      s2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("---------------------------");

      Console.WriteLine("Toplam: " + (s1 + s2));

      Console.WriteLine("Çıkarma: " + (s1 - s2));

      Console.WriteLine("Çarpım: " + (s1 * s2));

      Console.WriteLine("Bölüm: " + (s1 / s2));

      Console.ReadKey();
    }

c#-dort-islem

adalramazan

Yorum Yap