Java Map Arayüzü

Diğer koleksiyon arayüzlerinden farklı olarak değerleri belli bir anahtar değere göre saklar. İçindeki her elemanın tekrar edilmeyen, kendisine özel bir anahtarı mevcuttur. Bu yönüyle diğer arayüzlerinden ayrılır.

Entry arayüzü:

Map arayüzünden türemiş bir sınıftır. Map özellikli olarak oluşturulmuş dizinin elemanlarına ulaşmak için kullanılır (Map.Entry)

Sıklıkla kullanılan bazı metotlar:

  • public Object put(Object key, Object value):is used to insert an entry in this map.
  • public void putAll(Map map):is used to insert the specified map in this map.
  • public Object remove(Object key):is used to delete an entry for the specified key.
  • public Object get(Object key):is used to return the value for the specified key.
  • public boolean containsKey(Object key):is used to search the specified key from this map.
  • public boolean containsValue(Object value):is used to search the specified value from this map.
  • public Set keySet():returns the Set view containing all the keys.
  • public Set entrySet():returns the Set view containing all the keys and values.
Map Arayüzü
Map Arayüzü

Mor renkte olanlar sınıf, yeşil renkte olanlar arayüzdür. Yani map arayüzünden AbstractMap,HashMap,LinkedHashMap ve TreeMap sınıfları, SortedMap ve
NavigableMap arayüzleri türemiştir.

adalramazan

Yorum Yap