Java List ve ListIterator Arayüzü

   List Arayüzü

List Interface Collection arayüzünün alt arayüzüdür.

Elemanları eklemek ve silmek için indis tabanlı bir işleyiş söz konusudur.

   Java ListIterator Arayüzü

ListIterator arayüzü elemanlara baştan sona veya sondan başa tek tek ulaşım için kullanılır.

Çok kullanılan metotlar:

  • public boolean hasNext();
  • public Object next();
  • public boolean hasPrevious();
  • public Object previous();
package koleksiyonlar;

import java.util.ArrayList;
import java.util.ListIterator;

public class Uygulama1 {

	public static void main(String[] args) {
		ArrayList<String> çalışanlar=new ArrayList<String>();
		çalışanlar.add("Ahmet");
		çalışanlar.add("Mehmet");
		çalışanlar.add("Hande");
		çalışanlar.add("Hüseyin");
		/*for (int i = 0; i < çalışanlar.size(); i++) {
			System.out.println(çalışanlar.get(i));
		}*/
		/*for (String string : çalışanlar) {
			System.out.println(string);
		}*/
		ListIterator<String> iteratör=çalışanlar.listIterator();
		System.out.println("Baştan sona doğru yazdıralım.");
		while(iteratör.hasNext()){
			System.out.println(iteratör.next());
		}
		System.out.println("Sondan başa doğru yazdıralım.");
		while(iteratör.hasPrevious()){
			System.out.println(iteratör.previous());
		}
	}
}

adalramazan

Yorum Yap