Java

Java Generic & Non-Generic Metotlar

Kolleksiyonlardan nesne üretirken generic ve non-generic yöntemleri kullanabiliriz.

  • Non-Generic:

ArrayList al=new ArrayList();

  • Generic:

ArrayList<String> al=new ArrayList<String>();

Generic olmayan yöntemde oluşan nesnenin hangi türden bilgi tutacağı belli değil, generic yöntemde arraylist String tutacak şekilde ayarlanmıştır.

 

Videolu Anlatım: Java Collections – Koleksiyonlar – ArrayList 

Yorum Yap