Java Collections – Koleksiyonlar – ArrayList

Java Koleksiyonları bir veya birden çok nesneyi bir arada tutmak için geliştirilmiş yapılardır.

Java koleksiyonları ile nesnelerinizi sıralayabilir, ekleyebilir, silebilir, sıralayabilir ve istediğiniz nesneye ulaşabilirsiniz.

Kolleksiyonlardan nesne üretirken generic ve non-generic yöntemleri kullanabiliriz.

  • Non-Generic:

ArrayList al=new ArrayList();

  • Generic:

ArrayList<String> al=new ArrayList<String>();

Generic olmayan yöntemde oluşan nesnenin hangi türden bilgi tutacağı belli değil, generic yöntemde arraylist String tutacak şekilde ayarlanmıştır.

ArrayList<String> çalışanlar=new ArrayList<String>();
		çalışanlar.add("Ahmet");
		çalışanlar.add("Mehmet");
		çalışanlar.add("Hande");
		çalışanlar.add("Hüseyin");
		for (int i = 0; i < çalışanlar.size(); i++) {
			System.out.println(çalışanlar.get(i));
		}

JAVA KOLLEKSİYONLARI HİYERARŞİSİ

java-koleksiyonlar

adalramazan

Yorum Yap