Java Set Arayüzü

Set arayüzünün kullanımı List arayüzü ile aynıdır, ikisini ayıran en büyük fark, List arayüzü ile aynı elemanlar dizinin içerisinde tutulabilirken Set arayüzü tekrarlı elemanları tutmaya izin vermez.

  • Set arayüzünden türemiş sınıf ve arayüzler.
  • HashSet (Sınıf)
  • LinkedHashSet(Sınıf)
  • SortedSet(Arayüz)
  • TreeSet(Sınıf)

adalramazan

Yorum Yap