Java

Java Set Arayüzü

Set arayüzünün kullanımı List arayüzü ile aynıdır, ikisini ayıran en büyük fark, List arayüzü ile aynı elemanlar dizinin içerisinde tutulabilirken Set arayüzü tekrarlı elemanları tutmaya izin vermez.

  • Set arayüzünden türemiş sınıf ve arayüzler.
  • HashSet (Sınıf)
  • LinkedHashSet(Sınıf)
  • SortedSet(Arayüz)
  • TreeSet(Sınıf)

Yorum Yap