Java Veri Tipi Dönüşümleri

Javada veri tipi dönüşümleri ile değişkenleri farklı tiplere dönüştürebiliriz. Örneğin string olarak tanımlanan 15 sayısını int tipine dönüştürerek üzerinde işlemler yapabiliriz.  Bu dersimizde ise string tipine dönüşümü ve string tipinden sayısal bir değere dönüşümü öğreneceğiz.

String’e Dönüşüm

1.yol  String.valueOf(deger);

2.yol  string + deger

Örnek:

int gun= 8;

int ay= 9;

int yil= 2001;

string dtarihi=gun+" / "+ay +" / "+ yil;

String’den Sayısala Dönüşüm

byte.valueOf(string str);

short..valueOf(string str);

integer.valueOf(string str);

long.valueOf(string str);

float.valueOf(string str);

double.valueOf(string str);

çevireceğimiz tipi yazarak çeviriyi yapabiliriz.

string kacincigun=5;

int gun= integer.valueOf(kacincigun);

Veri tipleri arası dönüşümde, veri tiplerinin bellekte kapladığı yere bakılır, yüksek kapasiteli veri tipinden düşük kapasiteli veri tipine dönüşümde casting işlemi yapılır, düşük kapasiteli veri tipinden yüksek kapasiteli veri tipine dönüşümde casting işlemi gerekmez.

Örnek:

int sayi1=10

byt sayi2=(bytye) sayi1;

long sayi3=sayi1

 

adalramazan

Yorum Yap