1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya puan verin.)
Loading...
Java

String Tanımlama ve Fonksiyonlar

String Tanımlama

String javada bir sınıfın ismidir. Yani class(sınıf)’dır. Karakterlerin birbiri ardına dizilmesiile oluşan birden fazla kelimeyi barındırabilen bir değişkendir.

1.yol

String degiskenAdi = deger;

String sehir= “İstanbul”;

2.yol

String degiskenAdi= new String(“İstanbul”);

Klavyeden Giriş

next(): String   -kelime okumak için kullanılır

nextLine(): String  -cümle okumak için kullanılır

Klavyeden “Yazılım Derslerim Blogu” metnini okumak istediğimizde bunu next() ile okursan sadece “Yazılım” kelimesini alır ancak nextLine() ile okursak “Yazılım Derslerim Blogu” tamamını okur.

String Fonksiyonları

String fonksiyonlarına ulaşabilmek için String tipinde tanımadığımız değişken adından sonra .(nokta) koyarız ve kullanabileceğimiz fonksiyonları görebiliriz.Her fonksiyon () parantezlere sahiptir bazı fonksiyonlar parametre isteyebilir bu durumda parantez içine parametreler yazılır.

length() : int

Karakter sayısı döndürür. Herhangi bire parametreye ihtiyaç duymaz karakter sayısını döndürmek için.

charAt(int index) : char

İçine aldığı indexteki karakteri döndürür örneğin 3. karakteri döndür diyerek 3.sırada yer alan karakteri döndürmesini sağlarız bize dönüş tipi tek bir karakter olacağı için dönüş tipi chardır.

Örnek:

String sehir= “ankara”;

sehir.charAt(3);

dediğimizde ilk a karakteri 0. karakter olduğuna göre 3. karakterde yine a harfidir. Ve bize a harfini döndürür.

equals(object anObject) : boolean

Karşılaştırma yapar, karşılaştırılan stringler aynı ise true farklı ise false döner.

Örnek:

String isim1 = “mehmet”;

String isim2 = “Mehmet”;

String isim3 = “mehmet”;

isim1.equals(isim2); karşılaştırmasından false döner çünkü equals tüm karakterlerin birbiri ile ile aynı olması durumunda true döndürür, büyük küçük harf duyarlıdır.

isim1.equals(isim3); karşılaştırmasından true döner çünkü tüm karakterleri birbiri ile eşleşir.

equalsIgnoreCase(String anotherString) : boolean

Yine karşılaştırma yapar ancak bu defa sadece Stringleri karşılaştırabilir ve büyük küçük harf duyarlı değildir. Yani MEHMET ile mehmet değişkenlerini karşılaştırsak dahi true döner.

String isim1 = “mehmet”;

String isim2 = “MEHMET”;

isim1.equalsIgnoreCase(isim2); karşılaştırmasından true döner çünkü tüm karakterleri birbiri ile eşleşir.

compareTo(another String): int

equalsdan farklı olarak tam sayı döner.

Dönen değer 0 ise stringler aynı.

Dönen değer negatif ise metottan önceki string alfabetik olarak öncedir.

Dönen değer pozitif ise metottan sonraki string alfabetik olarak öncedir.

Örnek :

String isim1 = “zeki”;

String isim2 = “mahmut”;

String isim2 = “mahmut”;

isim2.compareTo(isim3); burdan bize 0 döner bizde anlarız ki bu iki string eşit.

isim2.compareTo(isim2); burada zeki mi alfabetik olarak öncedir mahmutmu karşılaştırır ve buradan mahmut öncedir ve bize pozitif bir değer döndürür.

isim3.compareTo(isim1); burada zeki mi alfabetik olarak öncedir mahmutmu karşılaştırır ve buradan mahmut öncedir ve bize negatif bir değer döndürür.

indexOf(int ch): int

istenilen karakterin kaçıncı karakter olduğunu döndürür.

Örnek:

String sehir= “Hatay”;

sehir.indexOf(‘a’) ;

a karakteri hatayın içinde kaçıncı index de?

1 değerini döndürür. a karakterinin bulunduğu ilk yeri döndürür.

lastIndexOf(int ch): int

indexOf karakterin bulunduğu ilk yeri gösterirdi lastIndexOf ise karakterin bulunduğu son index değerini gösterir.

Örnek

String sehir= “Hatay”;

sehir.indexOf(‘a’) ;

3 değerini dönderir.

replace(char oldChar, char newChar): string

İstenilen harfi bulur yerine yeni yazılan harf ile değiştirilir.

Örnek:

String isim= “ugur”;

String isim2= isim.replace(‘g’, ‘ğ’);

isim2= “uğur” olur.

substring(int beginIndex, int endIndex): string

belirtilen aralıktaki harfleri bize getirir.

Örnek:

string okul = “Anadolu Üniversitesi”;

string kurum = okul.substr(0,6);

kurum = “Anadolu” oldu 0 ile 6 arasındaki karakterleri bize döndürdü.

split (string regex): string[]

Örnek: string dogumtarih= “12/03/2001”;

string[] dizi = dogumtarihi.split(“/”)

dizi 12 / 03 / 20013

olarak her / işaretinden sonrakileri dizinin farklı elamanlarına atadı.

toUpperCase(): string

string tüm harfleri büyük yapar.

toLowerCase(): string

string tüm harfleri küçük yapar.

trim(): string

stringin sağındaki ve solundaki boşlukları kaldırmak için kullanılır.

Yorum Yap