SQL Veri Tabanı ve Tablo Oluşturmak

Sql server ile basit bir veri tabanı oluşturarak bu veri tabanına bir tablo ekleyeceğiz bu dersimizde. Veri tabanımızı bir şirket veri tabanı olarak düşünecek veri tabanı ismine sirket diyoyoruz ve şirket veri tabanı altında çalışanlar adında bir tablo oluşturuyoruz ve bu tabloda çalışanların ad, soyad, yaş, adres, şehir, ülke gibi bilgilerini saklıyoruz.

SQL de basit bir veritabanı ve tablo oluşturmak için aşağıdaki yolları izleyebilirsiniz.

CREATE DATABASE sirket  //sirket adında veritabanı oluşturur

USE sirket //sirket veritabanını seciyor

CREATE TABLE CALISANLAR //calısanlar tablosu ekliyor, alanlarını oluşturuyor

(

AD VARCHAR(15),

SOYAD VARCHAR(20),

YAS INT,

ADRES VARCHAR(MAX),

SEHİR VARCHAR(20),

ULKE VARCHAR(20)

)

 

adalramazan

Yorum Yap