1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya puan verin.)
Loading...
SQL

SQL Tablo Görüntüleme – Sorgular

Sql veri tabanı oluşturma ve bu veri tabanına tablo eklemeyi buradaki dersimizde görmüştük şimdi ise oluşturduğumu tablolara belirli sorgulara göre görüntüleme, istediğimiz kayıtları getirme, belirli sıraya göre getirme gibi sorguları ele alacağız. Artan azalan listeler yaparak ta tablolarımızı düzgün şekillerde kullanıcıya göstermek için farklı sorgular yazacağız.

//* From tüm seçili tabloyu listeler
SELECT * FROM CALISANLAR

// AD, SOYAD dersek o tablodakilerin sadece ad  soyadlarını gösterir
SELECT AD,SOYAD FROM CALISANLAR

// Calısanlar tablosundakilerin sehri istanbul olanalrı listeler
SELECT * FROM CALISANLAR WHERE SEHİR='İstanbul'

// Artan veyaz Azalan Listeler 
SELECT * FROM CALISANLAR ORDER BY YAS ASC //Artan sıralama
SELECT * FROM CALISANLAR ORDER BY YAS DESC //Azalan sıralama

// Yaşa göre ve ada göre sıralama
SELECT * FROM CALISANLAR ORDER BY YAS ASC, AD DESC 

//OR sağdaki veya solundaki şartın birini sağlıyorsa listeler
DELETE FROM CALISANLAR WHERE YAS=18 OR SEHIR='İSTANBUL'

//AND sağındaki ve solundaki iki şartıda sağlamak zorunda
DELETE FROM CALISANLAR WHERE YAS=18 AND SEHIR='İSTANBUL'

//AD SOYAD ın gösterimdeki ismini değiştiryor
SELECT AD AS ISIM, SOYAD AS SOYISIM FROM CALISANLAR

//Calısan sayısını CALISAN SAYISI adı altında listeliyo
SELECT COUNT(*) AS [CALISAN SAYISI] FROM CALISANLAR

Yorum Yap