Java Thread (Aynı anda çoklu işlem)

Thear; aynı anda birden fazla iş yapmak yani aynı anda 2 metod çalıştırmak diyebiliriz ik farklı metodladi işleri metodların sırasına bakmadan çalıştırır.

//Thread oluşturma

Theread iscik = new Theread();

//Mesela Th2 ve Th1 Classlarımız var bunları eş zamanlı çalıştımak için

Thread t1 = new Thread(new Th1());

Thread t2 = new Thread(new Th2());

        t1.start();

        t2.start();

Thread Metodları

  • start() : Thread in çalıştırılmasını sağlar.
  • stop() : Thread  i sonlandırır
  • wait() : Thread i durdurur
  • notify(): Bekleme durumundaki Thread i tekrar çalıştırır
  • sleep() :  Thread i uyku moduna alır . Wait metoduna benzerdir en önemli farkı ise sleep() metoduna parametre olarak süre veririz ve Thread o süre boyunca bekleme durumunda kalır .
  • interrupt() : sleep statüsündeki bir Thread i devam ettirir.
  • yield() :  Thread i anlık olarak durdurarak kendisiyle aynı öncelikli thread in öne geçmesini sağlar.

adalramazan

Yorum Yap