Java this kelimesi

  • This kelimesi ingilizce «bu» anlamına gelen bir kelimedir, nesneye dayalı programlamada biz bu kelimeyi aslında tam da bu anlamıyla kullanırız. Örneğin bir yapılandırıcı metod sınıfın özellikleri ile aynı isimde parametre alıyorsa gelen parametrenin oluşturulacak nesnenin değişkenine aktarılması konusunda problem meydana gelecektir. İşte burada this kelimesini kullanarak sorunu önlemiş oluruz.
public class çalışan(){
String adı;
String soyadı;
int sicilno;
public çalışan(String adı,String soyadı,int sicilno){
adı=adı;
soyadı=soyadı;
sicilno=sicilno;
}
public void çalış(){
System.out.println(«Çalıştı»);
}
}

Adı, soyadı ve sicilno değişkenleri hem parametre hem de sınıfın değişkeni olarak aynı, hangisi hangisine atanacak?

public class çalışan(){
String adı;
String soyadı;
int sicilno;
public çalışan(String adı,String soyadı,int sicilno){
this.adı=adı;
this.soyadı=soyadı;
this.sicilno=sicilno;
}
public void çalış(){
System.out.println(«Çalıştı»);
}
}

Çözüm this kelimesidir.

  • This kelimesi aynı zamanda sınıfın bir metodunun içinde sınıfa ait diğer metodları çağırmak için de kullanılabilir.
  • this kelimesinin yanında nokta operatörü kullanıldığında içinde bulunulan sınıfa ait tüm metodlar görünebilecektir.
  • This kelimesi aynı zamanda bir yapılandırıcı metod içinden başka bir yapılandırıcı metodu çağırmak için kullanılabilir.
  • Bu bizi aynı kod satırlarını tekrar tekrar yazma yükünden kurtarmış olur.

adalramazan

Yorum Yap