JAVA Sınıf Kavramı

Programcılık açısından bir problemin sonucuna ulaşılmak isteniyorsa, yapılacak işi yapacak olan sınıfı yazarız ve bu sınıftan nesne üreterek o sınıfın özelliklerini ve metotlarını kullanırız. Yazdığımız sınıf artık bizim veya başka kullanıcıların aynı tip bir problem ile karşılaşmaları durumunda kullanacağı bir taslak durumundadır.

Problem?

•Örneğin bir oyun yazmak niyetindeyiz ve oyunda zıplayan bir top olmasını planlıyoruz. Nesneye dayalı programlama açısından bakıldığında bu oyunu yazmak bizim problemimiz ise, problemimizin çözümü programda yapılacak işi yapacak nesneler üretmektir.

Problem?

•Nesne veya nesneleri üretmek için o nesnelerin özelliklerinin ve yaptıkları işlerin belirlendiği bir sınıf oluşturmak gerekir. Sınıf, nesneye ait tüm özelliklerin ve davranışların (metod) belirlendiği bir taslaktır. Sınıfa ait özellik ve davranışların kullanılması için o sınıftan nesne üretilmesi gereklidir.

ÖZELLİKLER

Resim3

METODLAR(YAPILAN İŞLER)

Resim4

 

adalramazan

Yorum Yap