Java Paketleme / Sarmalama (Encapsulation)

  • Sarmalama ya da kapsülleme denilen kavram aslında private erişim belirleyicisine kullanmak ile alakalıdır çünkü private olarak belirlenen özellik ya da metod sınıfın içerisinde kapsüllenmiş olur. Kapsüllenmiş bu değere sınıfın dışarısından kesinlikle direkt olarak erişim söz konusu değildir.
  • Ancak, private özelliğine sahip özellik ya da metodlara ulaşım yine aynı sınıfın içerisinde bulunan ve private erişim belirleyicisi olmayan metodlarla olur. Eğer metod private erişim belirleyicili değişkene ulaşıyorsa getter (alan) metod, eğer metod private özellikteki değişkene ulaşıp değerini değiştiriyorsa buna da setter (yerleştiren) metod denir.

adalramazan

Yorum Yap