Java – Network(Socket Programming)

//Server için soket tanımlama

ServerSocket serverSocket = null;

//Portu açmak için tanımlanan soket

Socket clientSocket = null;

//Bağlantı için soketi onaylıyoruz

clientSocket = serverSocket.accept();

// Client’a veri (yazma) gönderimi için kullandığımız PrintWriter nesnesi oluşturulur

PrintWriter out = new PrintWriter(clientSocket.getOutputStream(), true);

// Client’dan gelen verileri tutan(okuma) BufferedReader nesnesi oluşturulur

BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(clientSocket.getInputStream()));

//Gelen veriyi okumak için tanımladığımız “Gelen” nesnesini oluşturduğumuz BufferReader ın readLine yani okuma //metoduna eşitliyoruz ve ve veri varsa ya readLine boş değilse döngüye giriyor ve sürekli okumaya çalışıyor

String Gelen;

while ((Gelen = in.readLine()) != null) {

            System.out.println(“Client’dan gelen veri = ” + clientGelen);

            }

//Açıtımız şeyleri kapatıyoruz

                 out.close();

                 in.close();

                 clientSocket.close();

                  serverSocket.close();

//Bilgisayarın IPV4 Adresine Erişme;

InetAddress.getLocalHost().getHostAddress();

adalramazan

Yorum Yap