Java Nested Classes (İçiçe Sınıflar)

Java içiçe (nested) sınıf kullanımını destekler. İçiçe sınıflar bir sınıfın süslü parantezi kapanmadan diğer bir sınıfın yazılmasıyla başlar yani içerdeki sınıfın süslü parantezleri dıştaki sınıfın süslü parantezleri içerisinde kalır.

Peki niye buna ihtiyaç duyarız?

Bildiğimiz üzere bir sınıfın özelliklerini kullanmak veya metodlarına erişmek için o sınıftan nesne üretiriz.

Bazı durumlarda o sınıftan nesne oluşturmadan iki sınıfın değişkenlerini yada metodlarını da bir sınıf değişkeni veya metodu gibi kullanma ihtiyacı duyabiliriz.

İç Sınıf:

public class Çalışan{
int yaş=0;
public class öğretmen{
public void dersegir(){
System.out.println(«öğretmen derse girdi»);
}
}

Ana programdan iç sınıfa ulaşabilmek için ilk olarak dış sınıftan bir nesne oluştururuz.

Çalışan çalışan1=new Çalışan();

Sonra oluşturduğumuz nesneyi kullanarak alt sınıftan nesne oluştururuz.

Çalışan.Öğretmen öğretmen1=çalışan1.new Öğretmen();

adalramazan

Yorum Yap