Java Mantıksal Operatörler

&& MANTIKSAL AND

ve anlamına gelir sağında ve solundaki koşulların her ikisi’de doğru ise sonuç true her ikiside yanlış ise false biri yanlış biri doğru ise yine false döner, yani true dönmesi için sağında ve solundaki her iki koşulun doğru olması gerekir.

Kısa tanım: Her iki şartın sağlanması durumunda true döndüren mantıksal operatördür AND.

|| MANTIKSAL OR

veya anlamına gelir sağında veya solundaki koşulların birinin sağlanması durumunda true döner. Her iki şart sağlanmadığı durumda false döner.

Kısa Tanım: İki şarttan birinin sağlanması durumunda true döndüren mantıksal operatördür OR.

 • Kullanıcıdan aldığı sayı 100 ile 200 veya -200 ile 100 arasında ise true döndürecek değil ise false döndürecek programı yazalım.
 public static void main(String[] args) {
    Scanner giris=new Scanner (System.in);
    System.out.println("100 ile 200 veya -200 ile 100 arasında bir sayı giriniz: ");
    int sayi=giris.nextInt();

    System.out.println((sayi>=-200&&sayi<=-100)||(sayi>=100&&sayi<=200));

    giris.close();
  }

! MANTIKSAL DEĞİL

değil anlamına gelir sağındaki ve solundaki ifadeleri karşılaştırır birbirine eşit ise false eşit değil ise true döndürür.

Kısa Tanım: İki ifadenin birbirine eşit olmadığı durumda true döndüren oparatördür !.

 • Klavyeden girilen sayının negatif ise çift pozitifse tek sayı olması durumunda true döndüren programı yazalım.
 public static void main(String[] args) {
    Scanner giris=new Scanner (System.in);
    System.out.println("Bir sayı giriniz (negatifse çift, pozitifse tek olsun) : ");
    int sayi=giris.nextInt();

    System.out.println("Sonuç : "+((sayi<0)^!(sayi%2==0)));

    giris.close();
  }

 

adalramazan

Yorum Yap