Java List Iterator nedir ve kullanımı

Öneri Yazı: Medya Planlama Uzmanı Ne İş Yapar?

Java list iteratör collection elemanlarımızın arasında gezinmemize yarar. En önemli özelliklerinden biride collection elemanlarını remove edebilmesidir yani belirtilen kriterler deki elamanı silmemizi sağlar.
next() : ileri doğru
previous(): geri doğru
hasNext(): ileride eleman varmı?
hasPrevious(): geride elaman varmı? true yada false

Bir uygulama ile collection oluşturalım bir kaç elaman ekleyelim daha sonra elemanları baştan sona doğru ve  sondan başa doğru sıralayalım.

 ArrayList<String> calisanlar=new ArrayList<String>();
    calisanlar.add("Ahmet");
    calisanlar.add("Memmet ");
    calisanlar.add("Hande");
    calisanlar.add("Hüseyin");
    
    ListIterator<String> iterator=calisanlar.listIterator();
    System.out.println("Baştan sona doğru yazdıralım...");
    while(iterator.hasNext()){
      System.out.println(iterator.next());
    }
    
    System.out.println("\nSondan başa doğru yazdıralım...");
    while(iterator.hasPrevious()){
      System.out.println(iterator.previous());
    }

 

adalramazan

Yorum Yap