Java KDV hesaplama

Arkadaşlar merhaba Java da KDV hesaplama işlemini yapacağız, öncelikle KDV hesaplama nedir. Ülkemizde Katma Değer Vergisi (KDV) adi altında geçer.

Bu işlemi yapabilmek için Java da double ve final değişkenlerini kullanacagiz.

Double nedir ?

double 8 Byte bellek boyutuna sahip 10 dalık sayi sistemidir

Örneğin

1,00009

Final nedir ? 

final ise  tanımladığımız değişkene sadece bir kere değer ataması yapılır, yani programın daha sonraki satırlarında o değer değiştirilemez

Örneğin

 final double KDV_ORANI = 0.18;

Örneğimiz’e başlayalım

public class KdvHesap {

  
  public static void main(String[] args) {
    
    double fiyat =5.99;
    System.out.println("Ürün Fiyatı : " + fiyat);
    final double KDV_ORANI = 0.18;
    System.out.println("Toplam Vergi " + KDV_ORANI *fiyat);
    
  }
}

Yukarıda ilk olarak double tipinde bir fiyat değişkeni tanımladık daha sonrasında bu fiyat değişkenini ekrana yazdırdık , sonrasında  final double KDV_ORANI = 0.18 diye bir değişken daha tanımladık burada değişkenimizi final kullanarak sabit bir değer’e 0.18  atadık bu bizim KDV oranımız oldu,son olarak ise ekrana yazdırma işlemı yaptık ve burada hesaplama işlemini gerçekleştirdik , KDV_ORANI * fiyat işlemini yaparak programın basında belirlemiş olduğumuz fiyat =5.99 değerini KDV_ORANI ile çarparak toplam ne kadar KDV eklendiğini ekranda görüyoruz.

Programın ekran çıktısı

Ürün Fiyatı : 5.99
Toplam Vergi : 1.0782

adalramazan

Yorum Yap