Java Karar Yapıları: if

Java if blogu ile şart sağlanıyorsa if parantezleri içerisindeki kodları çalıştırır ama eğer şart sağlanmıyorsa if blogunu görmezden gelerek program if parantezinin altından devam eder.

if(mantıksal ifade){

mantıksal ifade TRUE dönüyorsa yapılacaklar;

}

Klavyeden girilen sayıyı fonksiyona sokup, sonucu döndüren programı yazınız?

public static void main(String[] args) {
		
		Scanner klavye=new Scanner(System.in);
		System.out.print("Fonksiyon için sayı giriniz : ");
		double sayi=klavye.nextDouble();
		
		if (sayi>0) {
			sayi=sayi*sayi;
			System.out.println("Sonuç : " +sayi);	
		}
		
		System.out.println(sayi);	
		klavye.close();
	}

adalramazan

Yorum Yap