Java Karar Yapıları: if – else

Java if else karar yapısı ile şart sağlanıyorsa if parantezleri içerisindeki kodları çalıştırır ama eğer şart sağlanmıyorsa else parantezleri içerisindeki kodları çalıştırır program. Yani if parantezinde yazan koşul-mantıksal ifade true değeri döndürüyor ise if parantezi içerisindeki kodları eğer false değeri döndürüyor ise else parantezleri içerisindeki kodları çalıştırır.

if(mantıksal ifade){

mantıksal ifade TRUE dönüyorsa yapılacaklar;

}

else {

mantıksal ifade FALSE dönüyorsa yapılacaklar;

}

public static void main(String[] args) {
		
		Scanner klavye=new Scanner(System.in);
		System.out.print("Fonksiyon için sayı giriniz : ");
		double sayi=klavye.nextDouble();
		
		if (sayi>0) {
			sayi=sayi*sayi;
			
		}
		else{
			sayi=Math.pow(sayi, 2);
			
		}
		System.out.println(sayi);	
		klavye.close();
	}

adalramazan

Yorum Yap