Java Karar Yapıları: if – else if

Birden fazla karar vermesi gerektiğinde else if yazarak diğer mantıksal ifadeyi sorgulatabiliriz.

if(mantıksal ifade1){

mantıksal ifade1 TRUE dönüyorsa yapılacaklar;

}

else if(mantıksal ifade2){

mantıksal ifade2 TRUE dönüyorsa yapılacaklar;

}

else if(mantıksal ifade3){

mantıksal ifade3 TRUE dönüyorsa yapılacaklar;

}

 • if-else if yapısı else ile bitmek zorunda değildir.
 • ifadelerden biri doğru olduğundan diğer mantıksal ifadeleri kontrol etmez ancak else yazmak isek doğruda olsa mantıksal ifadelerden biri yinede tüm mantıksal ifadeleri kontrol eder.

Örnek: Klavyeden girilen boy ve kilo bilgilerine göre beden kitle indeksi hesaplayan program.

BKİ= kilo/boy.2

Zayıf <18,5
Normal Kilolu 18,5 – 24,9
Fazla Kilolu 25 – 29.9
Obezite 1.Dereceden 30 – 34.9
Obezite 2.Dereceden 35 – 39.9
Aşırı Kilolu >40
public static void main(String[] args) {
		
		Scanner klavye=new Scanner(System.in);
		System.out.print("Boyunuzu metre cinsinen giriniz : ");
		double boy=klavye.nextDouble();
		System.out.print("Kilonuzu kg cinsinen giriniz : ");
		double kilo=klavye.nextDouble();
		
		double bki=kilo/(boy*boy);
						
		 if (bki < 18.5)
     	 System.out.print("Zayıf");
     
     else if (bki >=18.5&&bki<=24.9)
    	 System.out.print("Normal Kilolu");  
     else if (bki >=25&&bki<=29.9)
    	 System.out.print("Fazla Kilolu"); 
     else if (bki >=30&&bki<=34.9)
    	 System.out.print("Obezite 1. Dereceden"); 
     else if (bki >=35&&bki<=39.9)
    	 System.out.print("Obezite 2. Dereceden"); 
     else 
    	 System.out.print("Aşırı Obezite"); 
    klavye.close();
	}

adalramazan

Yorum Yap