Java Has-A Relationship (Sahiplik İlişkisi)

  • Java’da sınıflar arasında iki tür ilişkiden bahsedilebileceğinden bunların IS-A ve HAS-A olduğundan bahsetmiştik. IS-A ilişkisi anlatıldığı gibi aslında kalıtım ilişkisidir. Üst sınıfa bağlanan alt sınıflarla alt sınıflar arasında IS-A ilişkisi vardır.
    • Müdür is-a çalışan
    • Öğretmen is-a çalışan
    • Memur is-a çalışan
  • HAS-A ilişkisi ise bir sınıfın içerisinde başka bir sınıftan nesne oluşturulup o nesnenin özelliklerinin kullanılması demektir. Nesnenin oluşturulduğu sınıf diğer sınıfa ait bir nesneye sahiptir dolayısıyla aralarında sahip olmakla alakalı bir ilişki vardır, zaten HAS, HAVE (sahip olmak) fiilinin geniş zamanda çekilmiş halidir.

adalramazan

Yorum Yap