Java Döngüler: for

for döngüsü ile önce bir başlangıç değeri atıyoruz daha sonra bir şart ve son olarak artış miktarını ayarladıktan sonra döngüdeki şart sağlandığı sürece for parantezleri içerisinde yazanlar tekrarlanıyor başlangıç değerimiz ve artış değerimiz ile şartın sağlanmasına olanak sağlayarak döngüden çıkmasını sağlamış oluruz.

for(veritipi sayac=baş değeri; şart; artış){

tekrar edilecek işlemler;

}

Örnek: 0’dan başlayarak 10’a kadar sayan program.

public static void main(String[] args) {
		
		for (int i = 0; i <= 10; i++) {
			System.out.print(i+ "t");
		}
        
	}

Örnek: Klavyeden girilen kelimenin harflerini tersten yazan program.

public static void main(String[] args) {
		Scanner klavye=new Scanner(System.in);
		String kelime= klavye.next();
		for (int i = kelime.length()-1; i >=0; i--) {
			System.out.print(kelime.charAt(i));
		}
        
	}

Örnek: Girilen kelimenin içinde girilen karakterin kaç adet olduğunu bulan program.

public static void main(String[] args) {
		Scanner klavye=new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Bir Kelime Giriniz");
		String kelime=klavye.next();
		
		System.out.println("Hangi Karakteri Aramak İstiyorsunuz:");
		String karakter=klavye.next();
		
		int sayaç=0;
		
		for (int i = 0; i < kelime.length(); i++) {
			if (kelime.charAt(i)==karakter.charAt(0)) {
				sayaç++;
				
			}
			
		}
	
		if (sayaç==0) {
			System.out.println("Girilen Karakter Kelimede Bulunmamaktadır.");
		} else {
				System.out.println("Girilen Karakter"+sayaç+"Adet Vardır.");
		}
	klavye.close();
	
	}

adalramazan

Yorum Yap