Java

Java Bitsel Operatörler – Bit Tabanlı Operatörler

  • AND(&) ve
  • OR(|) veya
  • Xor(^) dışarmalı veya
  • NOT(~) değil

>> Bitleri sağa kaydırır.

<< Bitleri sola kaydırır.

AND(&) ve

XYQ
000
010
100
111

 

Yorum Yap