Java

Java Association ve Aggregation

java-Association

java-Association

  • Sınıflar arasındaki sahiplik ilişkisi genel olarak association olarak geçer. Association’ın anlamı birlik, birleşme, ortak çalışmadır. Sınıflar belli bir problemin çözülmesi amacıyla bir işbirliği içerisinde çalışıyorsa buna Association denir.
  • Bu birlikte çalışmanın seviyeleri vardır. Sınıflar arası ilişkinin kuvvetli veya zayıf olmasına göre tanımlar değişir.

Aggregation

java-aggregation

java-aggregation

 

  • Aggregation iki sınıf arasındaki sahip olma ilişkisinin bir türüdür. Örneğe baktığımızda bir arabanın motoru vardır deriz. Araba sınıfı ile motor sınıfı sahip olma ilişkisindedir. Ancak motor arabaya bağımsız olarak kendi başına başka işler yapmak için de kullanılabilir. Buradaki örnekteki gibi iki sınıf arasında bütünü oluşturma, yani bütün/parça ilişkisi varsa buna Aggregation denir.

Yorum Yap