C# Mod Alma Uygulaması

Bir sayının mod’unu nasıl alırız? C# ile girilen sayının mod’unu nasıl alacağımızı öğreneceğiz.

Mod Alma Nedir?

Bir sayının diğer bir sayıya bölümünde kalan değere mod alma işlemi diyoruz, Mod alırken % işaretini kullanıyoruz. Girilen sayıyı ve kaça göre modunun alınacağını kullanıcıdan alarak bunları % ile hesaplıyoruz.

Örneğin;

10’un 5’e bölümünden kalan 0(sıfır) olduğu gibi.

Şimdi c# ike basit bir mod alma işleminin uygulamasını yapalım. Bunun için sayi ve ModDeger isimli int tipinde iki değişken tanımlayacak ardından kullanıcıdan aldığım iki sayısı bunlara atayacağım. Sonrasında ise modu alınacak sayı ile kaça göre modunun alınacağını ekrana yazdırmadan önce % ile modu alacam.

 //ramazanbiyikci.com.tr
      int sayi, ModDeger;
      Console.Write("Modu alınacak sayıyı giriniz: ");
      sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("Kaça göre mod alınsın? ");
      ModDeger = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      
      Console.WriteLine("Girilen sayı = "+sayi +" Mod değeri "+ModDeger + 
       " sonuc= " + (sayi % ModDeger));
      Console.ReadKey();

Yukarıdaki kod da öncelikle int veri tipinde sayi ve mod değer olmak üzere iki tane değişken tanımlıyoruz ,daha sonrasında kullanıcıdan console.write ile girilecek verileri istiyoruz ,girilen veriler Toint16 ya dönüştürdükten sonra işlem yapma kısmına geliyoruz Console.Writeline ile girilen sayıyı ve Mod değerini girdikten sonra işlem yapma kısmına geliyoruz burada önemli olan kısım mod hesaplaması yapmak için yüzde ‘%’ sembolünü kullanmamız. girdiğimiz sayıyi (mod u alınacak sayıyı) ve mod değerini (girilen sayının kaç a bölüneceğini) arada mod sembolü bulundurarak yazıyoruz ve programımızı çalıştırıyoruz

Ekran Çıktısı:

c#-mod-alma

adalramazan

Yorum Yap