C# Girilen 3 sayıyı toplama

Bu dersimizde yazacağımız program kullanıcıdan 3 sayı girmesini istiyoruz daha sonra girilen bu üç sayıyı birbiri ile toplayarak sonucu ekrana yazdıracağız. Bunun için x, y, z olarak int tipinde iç farklı değişken tanımlıyoruz ve kullanıcının girdiği sayıları bu değişkenlere atıyoruz.

 class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      
      int x = 0;
      int y = 0;
      int z = 0;
      

      Console.Write("1.sayıyı Giriniz");
      x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("2.sayıyı Giriniz");
      y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("3.sayıyı Giriniz");
      z = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("toplam", x + y + z);

      Console.ReadKey();
    }
  }

Burada ilk olarak x,y,z olmak üzere üç tane int değişkeni tanımladık. Daha sonrasında int değerlerini kullanıcıdan istiyoruz ve girilen değeri “Convert.ToInt32” yani tam sayıya çevirerek x,y,z değişkenlerine aktarıyoruz ve son olarak da değişkenleri toplayarak ekrana yazdırıyoruz. En sonda

Console.ReadKey()

eklememizin amacı ise ekranın programı çalıştırdık dan sonra kapanmaması, klavyeden herhangi bir tuşa bastıktan sonra kapanmasını sağlıyor .

adalramazan

Yorum Yap