Bootstrap Wells

.well classı  gri arka plana sahip , belirli bir padding değerine sahip köşeleri yuvarlatılmış  bir element oluşturur. Daha küçük boyutlarda well oluşturmak için .well-sm classı daha büyük için .well-lg classı kullanılır.

Şekil *.1 : .well classının kullanımı (normal boyutlar)

<div class="well">Basic Well</div>

Şekil *.2: .well-sm ve .well-lg classlarının kullanım

<div class="well well-sm">Small Well</div>
<div class="well well-lg">Large Well</div>

Şekil *.3 : .well classlarının kullanımı ile ortaya çıkan sonuç

6

 

adalramazan

Yorum Yap