Bootstrap Text/Typography Etiketleri

Bootstrap’ın Varsayılan Ayarları

Bootstrap’ın varsayılan font-size 14px dir. Her bir satır aralığı line-height değeri ise 1.428 ‘dir. Bu ve tüm etiketler için uygulanır. Bununla birlikte tüm etiketleri bottom margin değerine sahiptir.Başlık etiketlerinin varsayılan değerleri ile birlikte nasıl kullanıldığı Şekil-12‘de ortaya çıkan sonuç ise aşağıda görülmektedir.

h1 etiketi kullanımı ve sonuçları

 etiketi kullanım sonuçları

small etiketi kullanımı ve sonuçları

 etiketinin kullanımı

mark etiketi kullanımı ve sonuçları

mark
< mark > etiketinin kullanımı

abbr etiketi kullanımı ve sonuçları

abbr

blockquote etiketi kullanımı ve sonuçları

blackquotes

<blockquote class=”blockquote-reverse”> sınıfı tanımı ile birlikte sağa yaslama işlemi gerçekleştirilebilir.

Description list etiketi kullanımı ve sonuçları

dl

code etiketi kullanımı ve sonuçları

code

kbd etiketi kullanımı ve sonuçları

pre etiketi kullanımı ve sonuçları

adalramazan

Yorum Yap