Bootstrap Page Header

Page Header sayfa başlığı oluşturmak için kullanılır. Section divi gibi düşünülebilir.

.page-header classı başlığın altına yatay çizgi ekler.

Şekil *.5: .page-header classının kullanımı

<div class="page-header">
  <h1>Example Page Header</h1>
</div>

Şekil *.6: .page-header classının kullanımı ile ortaya çıkan sonuç

 

adalramazan

Yorum Yap