Bootstrap

Boostrap Images

Yuvarlatılmış Köşeler (Rounded Corners)

Resimlere rounded corners özelliği kazandırmak için bootstrapta .img-rounded classı  kullanılır.

 

Şekil *.1: Rounded corners classının kullanımı

<img src="cinqueterre.jpg" class="img-rounded" alt="Cinque Terre" width="304" height="236">

 

Şekil *.2: .img-rounded classının kullanımı ile ortaya çıkan sonuç

ad

Daire (Circle)

Resimlere circle özelliği kazandırmak için bootstrapta .img-circle classı kullanılır.

 

Şekil *.3: .img-circle classının kullanımı

<img src="cinqueterre.jpg" class="img-circle" alt="Cinque Terre" width="304" height="236">

Şekil *.4: .img-circle classının kullanımı ile ortaya çıkan sonuç

1

 

Thumbnail

Resimlere thumbnail özelliği kazandırmak için .img-thumbnail classı kullanılır.

Şekil *.5: .img-thumbnail classının kullanımı

<img src="cinqueterre.jpg" class="img-thumbnail" alt="Cinque Terre" width="304" height="236">

 

Şekil *.6: .img-thumbnail classının kullanımı ile ortaya çıkan sonuç

2

Yorum Yap