Boostrap Images

Yuvarlatılmış Köşeler (Rounded Corners)

Resimlere rounded corners özelliği kazandırmak için bootstrapta .img-rounded classı  kullanılır.

 

Şekil *.1: Rounded corners classının kullanımı

<img src="cinqueterre.jpg" class="img-rounded" alt="Cinque Terre" width="304" height="236">

 

Şekil *.2: .img-rounded classının kullanımı ile ortaya çıkan sonuç

ad

Daire (Circle)

Resimlere circle özelliği kazandırmak için bootstrapta .img-circle classı kullanılır.

 

Şekil *.3: .img-circle classının kullanımı

<img src="cinqueterre.jpg" class="img-circle" alt="Cinque Terre" width="304" height="236">

Şekil *.4: .img-circle classının kullanımı ile ortaya çıkan sonuç

1

 

Thumbnail

Resimlere thumbnail özelliği kazandırmak için .img-thumbnail classı kullanılır.

Şekil *.5: .img-thumbnail classının kullanımı

<img src="cinqueterre.jpg" class="img-thumbnail" alt="Cinque Terre" width="304" height="236">

 

Şekil *.6: .img-thumbnail classının kullanımı ile ortaya çıkan sonuç

2

Ramazan Bıyıkcı

Merhaba! Ben Ramazan. Medya Planlama ve Dijital Pazarlama Uzmanıyım. Çağımız medya çağı, hayatımızın bir çok alanı online olmuş durumda. Bu süreçte bende marka ve kurumların dijital ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlamalar yapmaktayım. Bir çok markanın dijital pazarlama alanındaki online faaliyetlerini sürdürmekteyim. Farklı uzmanlık alanlarında çalışarak halen kendimi sürekli yenileyerek geliştirmekteyim.

Yorum Yap

Ramazan Bıyıkcı

"Merhaba! Ben Ramazan. Medya Planlama ve Dijital Pazarlama Uzmanıyım. Çağımız medya çağı, hayatımızın bir çok alanı online olmuş durumda. Bu süreçte bende markaların dijital ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlamalar yaparak ve bir çok markanın dijital pazarlama alanındaki faaliyetlerini sürdürmekteyim. Farklı görevler ve farklı uzmanlık alanlarında çalışarak halen kendimi sürekli yenileyerek geliştirmekteyim."