Belirtilen aralıklarda sayıları artırarak yazan metod

Kullanıcıdan bir başlangıç ve birde bitiş değeri alarak bu değer arasındaki sayıları 2 şer basamak artırarak yazdıran bir program yazacağız. Kullanıcı örneğin 14 ve 54 değerlerini girdiğinde 14 16 18… olarak 54 e kadar yazdıracak. Bunun için bas ve son olarak int tipinde iki değişken tanımlayacak ve girilen sayıları bu değerlere atayarak for döngüsü ile bu değerler arasındaki sayıları yazdıracağız.

Kullanıcıdan iki sayı girmesi istenecektir. Girdiği ilk sayıdan başlayarak 2’şer artımla girdiği ikinci sayıya kadar sayan metotu yazacağız.

void artir(int bas,int son){

for(bas;bas<=son;bas++){
cout<< bas<<endl;
}

}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){

int bas,son;
setlocale(LC_ALL,"TURKISH");
cout<< "Başlangıç değerini gir dostum : " ;cin>> bas;
cout<< "Son değerini gir dostum : " ;cin>> son;

artir(bas,son);


system("pause");		

return 0;
}

Şeklinde bir program yazdığımızda kullanıcıdan iki sayı alıyoruz ilk aldığımız sayıyı bas değişkenine ikinci sayıyı son değişkenine atıyoruz  daha sonra bu değişkenleri metoda göndererek bas değişkeninden başlayarak son değişkenine kadar sayıları artırarak ekrana yazdırıyoruz.

adalramazan

Yorum Yap