C# Dört İşlem Yapan Uygulama

Kullanıcıdan iki sayı girmesini isteyeceğiz kullanıcının girdiği bu iki sayıyı s1 ve s2 olarak tanımladığımız int tipindeki değişkenlere atıyoruz daha sonra sıra ile bu iki sayının toplamından çarpımından çıkarımın dan ve bölmesinden kalan sonuçlarını ekrana yazdıracağımıza bir program yazacağız.

static void Main(string[] args)
    {
      
      int s1,s2;

      
      Console.WriteLine("1.Sayiyi giriniz");
      s1 =int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("2.Sayiyi giriniz");
      s2 = int.Parse(Console.ReadLine());
      
      Console.WriteLine("Toplam " + (s1 + s2));
      Console.WriteLine("Carpim " + (s1 * s2));
      Console.WriteLine("Cıkartma " + (s1 - s2));
      Console.WriteLine("Bolme " + (s1 / s2));
      
      Console.ReadKey();
    }

c#-dort-islem

 

Öncelikle kullanıcıdan iki adet sayı istememiz gerekiyor.Bunun için iki tane int değişkeni tanımladık.

Daha sonra kullanıcıdan 1.sayıyı istedik.Alınan sayı string formatında olduğu için int.Parse komutu ile s1’e atadık.

Sayı2 ye (s2)de aynı şekilde kullanıcıdan alınan veriyi atadıktan sonra sırasıyla toplam,çarpım,çıkartma,bölme şeklinde (+) artı işareti ile sonuç ile toplamı birleştiriyoruz.Sırası ile görüldüğü üzere yazdık.Yapılan işlemler parantez kullanmadan da yazılabilir.

Ama daha sağlıklı olması açısında parantez kullanılması önerilir.

adalramazan

Yorum Yap